EVOREN INFO & MARKKINAKATSAUS 2020

EVORE OY:n PALVELUTARJOOMA TÄYDENTYY

 

Evoren kautta saa Telecom palveluiden lisäksi myös IT-palveluihin liittyvää kilpailutus- ja hankintakonsultointia jatkossa entistä kattavammin.

Uusia hankintakategorioita ovat mm. Pilvipalvelut (IaaS, PaaS, SaaS), Konesalipalvelut, Sovellushallintapalvelut, Loppukäyttäjäpalvelut & Service Desk (EUS).

Evore pystyy kumppaniverkostonsa avulla tarjoamaan kulloinkin oikeanlaista osaamista joustavasti asiakastarpeiden mukaisesti.

Kerromme mielellämme lisää uusista alueista tapaamisissa.

 

MARKKINAKATSAUS

Kilpailutilanne operaattoripalveluiden osalta on jatkunut edelleen tiukkana. Tämän johdosta asiakkaat ovat päätyneet myös toimittajavaihdoksiin ja useita merkittäviä transitioprojekteja on toteutettu onnistuneesti. Omistusjärjestelyt ovat jatkuneet toimialalla ja pohjoismainen pelikenttä on muuttunut oleellisesti.

 

HINNAT

Operaattori- ja niihin liittyvien IT-palveluiden tehokas kilpailuttaminen ja säännöllinen benchmarking kannattaa, jokaisessa kilpailutuksessa asiakkaat ovat saavuttaneet merkittäviä kustannussäästöjä sekä sisällöltään parempia palvelukokonaisuuksia lähtötilanteeseen verrattuna.

 

MOBIILIPALVELUT

Mobiilipalveluissa hinnoittelumallit ovat uudistuneet yksinkertaisemmiksi sekä hallinnollisesti helpommiksi.

Joidenkin toimittajien portaalit ovat kehittyneet ja jopa loppukäyttäjät voivat seurata käyttöään/kulujaan Mobiili APP:n kautta lähes reaaliaikaisesti.

 

ASIAKASPALVELURATKAISUT

Suomen markkinoille on tullut uusia varteenotettavia toimijoita. CTI/CRM-integraatiotarve nousee esille entistä useammin, valmiita rajapintoja on käytettävissä ja toimitusajat käyttöönotoille ovat lyhentyneet.

 

TIETOLIIKENNEPALVELUT

SDWAN kiinnostaa aiheena paljon ja jossakin tapauksissa hankkeet ovat edenneet konkretiaksi mm. nopeampien toimitusaikojen, tietoturva- ja varmistusmahdollisuuksien takia. Toimittajien palveluvalikoimista löytyy eri laitevalmistajien vaihtoehtoja kulloiseenkin asiakastarpeeseen.

 

CYBER SECURITY JA SOC

Kuumia ja ajankohtaisia termejä, jotka ovat nousseet yritysten johtoryhmien tai jopa hallituksien agendoille entistä useammin.

Tietoturvakokonaisuus on oltava ajan tasalla koska uhat/riskit/loukkaukset:

· ovat arkipäivää ja jatkuvassa kasvussa

· ovat entistä haastavampia selvittää

· vaativat sekä tekniikkaa sekä sertifioituja osaajia

· vaativat 24/7 tasoista nopeaa reagointikykyä

· pelkät ” hyvät palomuurit” ei enää riitä

 

SOC-toiminnetta ostetaan entistä enemmän palveluna koska

· 24/7 valmius vaatii resursseja ja jatkuvaa koulutusta & sertifikaatteja

· teknologiat päivittyvät jatkuvasti

· osaajista taistellaan markkinassa

· osaavan toimittajan reagointikyvyn kasvaessa liiketoimintariskit pienenevät

· palveluihin on saatavilla usein kohtuullisen nopea käyttöönotto

· perinteiset toimijat ovat kasvattaneet resurssejaan ja uusia toimijoita on tullut markkinoille

Hyvin hoidettu tietoturvakokonaisuus vaatii mm. osaavan kumppanin, toimivaa teknologiaa, riittävällä tasolla informoidut loppukäyttäjät sekä jatkuvaa tuunausta.

 

0
Feed

Jätä kommentti