Tietoturvan ja tietoliikenneverkon palveluiden merkitys on korostunut ja niiden hankinta voi olla haasteellista

Liiketoiminnan kehittämisessä pitäisi huomioida jatkuvasti muuttuvat asiakastarpeet, kerätä ja analysoida asiakasdataa, digitalisoida liiketoimintaa, tehdä järkeviä tietoverkkopäätöksiä, huolehtia tietoturvasta, toteuttaa pilvi- ja konesalistrategioita sekä valita oikeita kumppaneita hallitsemaan ja ylläpitämään yrityksen ICT-ympäristöjä. 

Edellä mainittujen palvelualueiden tarjoajat ja tarjooma lisääntyy ja muuttuu jatkuvasti, yhtä lailla kuin yritysten tarpeetkin.

Yhä harvempi asiakasyritys kasvattaa omien ICT-asiantuntijoidensa määrää, vaan ennemminkin ulkoistaa ja keskittyy johtamaan yhteistyötä palveluntarjoajiensa kanssa.  

Erittäin tiivistä keskustelua käydään parhaillaan SOC/tietoturvapalveluiden ympärillä, näissä hankkeissa tulee huomioida mm: 

  • SOC palvelutoimittajan sertifikaatit ja analystien certit
  • SOC palveluiden soveltuvuus pilvistrategiaan
  • SOC palveluihin liittyvät todelliset referenssit sekä mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun
  • SOC palveluiden sekä palvelutasojen skaalautuvuus sekä kustannusten ennustettavuus
Palveluiden saumaton yhteensovittaminen ja parhaan kumppanin löytäminen voi osoittautua vaikeaksi ja aikaa vieväksi kokemukseksi omin voimin tehtynä.

Evore Oy on vuodesta 2010 lähtien auttanut asiakkaitaan valitsemaan tarpeisiinsa oikeat kumppanit ja palvelut.

 Vahvoja osaamisalueitamme ovat mm.

  • Tietoliikenneverkot
  • Tietoliikenne- ja tietoturvapalveluiden valvonta ja hallinta (NOC & SOC)
  • Puhe- ja mobiilipalvelut
  • Contact Center palvelut
  • Käyttöönottoprojektien johtaminen
Mikäli mainitut aihealueet ovat yrityksellenne ajankohtaisia, keskustellaan lisää ja ryhdytään yhdessä kehittämään niitä paremmin toimiviksi!