EVOREN TELECOM-MARKKINAKATSAUS 2016

Vuosi 2016 on tulossa päätökseen ja haluamme jakaa tuoreimmat näkemyksemme Teille Telecom-markkinasta.

Kilpailutilanne operaattoripalveluiden osalta on jatkunut edelleen tiukkana.

Kotimaassa yritysasiakkailla on Telecom palveluissa entistä useampia potentiaalisia toimittajia. Tietoliikennepalveluiden ja niihin liittyvien IT-palveluiden osalta kehitys jatkuu voimakkaana ja markkinoilla on yhä enemmän kansainvälisiä sekä ketteriä kotimaisia toimijoita.

Perinteisten operaattoripalveluiden rinnalla kilpailutetaan usein myös niihin liittyviä IT-palveluita sekä konesali-ja työasemapalveluita.

HINNAT:

 • Operaattori-ja niihin liittyvien IT-palveluiden tehokas kilpailuttaminen ja säännöllinen benchmarking kannattaa, jokaisessa kilpailutuksessa Asiakkaat saavat merkittäviä kustannus-säästöjä lähtötilanteeseen verrattuna.

KOMMUNIKAATIOPALVELUT:

 • Puhealustana mobiilipohjaiset palveluratkaisut ovat olleet ylivoimaisesti suosituimpia, ne halutaan usein integroida tiiviiksi osaksi yrityksen muuta kommunikaatioratkaisua.
 • Tavoitettavuuden,tilatietojen sekä automaattiohjausten hyödyntäminen eri kanavissa on yleistynyt entisestään.
 • 4G palveluiden käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti houkuttelevien hinnoittelumallien takia, 5G palveluiden laajempi hehkutus alkaa todennäköisesti vuoden 2017 aikana
 • EU-kommission tulevaa roamingpäätöstä odotetaan mielenkiinnolla markkinassa, paljon roamingia käyttäville Asiakkaille tämä tuo uusia vaihtoehtoja tarjolle

ASIAKASPALVELURATKAISUT:

 • Asiakaspalveluratkaisuissa SaaS-tyyppiset palvelukokonaisuudet ovat olleet kilpailukykyisimpiä ja osoittautuneet käytettävyydeltään entistä toimintavarmemmiksi
  • Perinteisten puhe-ja sähköpostikanavien lisäksi kuumia aiheita ovat edelleen Chat sekä parantuneet raportoinnin sekä työnohjauksen mahdollisuudet.

o   Toimittajissa on merkittäviä eroja mm. CRM-palveluiden integrointi-osaamisen osalta.

o   Uudet kotimaiset sekä ulkomaiset SaaS toimittajat ovat voittaneet markkinaosuuksia perinteisiltä toimijoilta

TIETOLIIKENNEPALVELUT:

 • Yleisesti tietoliikennepalveluiden käytettävyydet ovat olleet korkealla tasolla useiden toimittajien osalta.
 • Kustannustehokasta kapasiteettia ja uusia nopeusvaihtoja on tullut tarjolle.
 • Langattomia varmistuksia käytetään runsaasti etenkin kaupan toimialalla ja pelkästään langattomilla vaihtoehdoilla tehtyjä toteutuksia on myös otettu onnistuneesti käyttöön.
 • Kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien hintaeroosio on ollut erittäin voimakasta, pilvipalveluiden (mm. Azure, Google,AWS) lisääntynyt käyttö on aiheuttanut Asiakkaille yhteystarpeita kansainvälisiin datacentereihin.

DIGITALISAATIO & IoT

 • Tämän osa-alueen otsikot vilisevät kaikkien toimittajien esityksessä.
 • IoT-toimittajiksi on ilmoittunut uusia pelureita perinteisten toimijoiden rinnalle
 • IoT-palveluiden myyntitarinat konkreettisiksi hankkeiksi voivat olla joskus hitaita ja niitä on vaikea ylipäätänsä hahmottaa.
 • Älykkäät tiedonsiirtoratkaisut ovat teollisen internetin ydin, joiden avulla voidaan automatisoida sekä kehittää liiketoimintaa tulevaisuuden tarpeisiin.
 • Haasta toimittajia, vaadi konkretiaa ja aloita rohkeasti vaikka pienemmällä osa-alueella.

MUUTA:

 • Muistakaa laskutuksen oikeellisuuden varmistaminen kilpailutuksien ja toimittajamuutosten jälkeen, tämä kannattaa tehdä aina.
 • Onnistuneet toimittaja- ja palveluvaihdot vaativat usein toimittajan ylimmän johdon sitoutumisen, huolellisesti valitut resurssit sekä tasokkaan projektisuunnitelman. Projektikohtaisessa sitoutumisessa sekä resurssoinnissa on merkittäviä eroja myös saman toimittajan osalta.

Evoren konsulteilla on markkinoiden monipuolisin kokemus operaattori-ja niihin liittyvien IT-palveluiden kilpailuttamisesta ja olemme yleisesti saaneet erinomaista palautetta hankkeiden onnistuneesta läpiviennistä. Myös toimittajat arvostavat toimintatapaamme.

Kiitämme Asiakkaitamme yhteistyöstä ja toivomme sen jatkuvan myös tulevissa hankkeissanne 2017.

Myös uudet Asiakkaat ovat tervetulleita.

Mukavaa loppuvuotta!

Yhteistyöterveisin

Mika Salomaa