EVOREN ICT-MARKKINAKATSAUS 2018

Kilpailutilanne operaattoripalveluiden osalta on jatkunut edelleen tiukkana.

Omistusjärjestelyt ovat jatkuneet toimialalla. Operaattorit ovat hankkineet omistukseensa mm. tietoturvapalveluita ja tietoliikennepalveluiden hallinta- ja lisäpalveluita tarjoavia yrityksiä.

Perinteisten operaattoripalveluiden rinnalla kilpailutetaan yhä useammin myös niihin liittyviä IT-palveluita sekä konesali- ja työasemapalveluita.

GDPR oli erittäin kattavasti esillä jokaisessa vuoden 2017 hankkeessa. Mielenkiintoista on nähdä, mikä on tämän aiheen status toukokuun 2018 jälkeen, vakioituuko aiheeseen liittyvät dokumentit jne.

HINNAT

· Operaattori- ja niihin liittyvien IT-palveluiden tehokas kilpailuttaminen ja säännöllinen benchmarking kannattaa, jokaisessa kilpailutuksessa Asiakkaat ovat saavuttaneet merkittäviä kustannus-säästöjä sekä sisällöltään parempia palvelukokonaisuuksia lähtötilanteeseen verrattuna.

KOMMUNIKAATIOPALVELUT

· Puhealustana mobiilipohjaiset palveluratkaisut ovat olleet ylivoimaisesti suosituimpia, usein ne halutaan integroida tiiviiksi osaksi yrityksen muuta kommunikaatioratkaisua. Toisaalta monille suurillekin organisaatioille soveltuu hyvin mobiililiittymä perusominaisuuksilla ilman mitään integraatioita.

· 4G palveluiden kautta mobiilidatapalveluiden käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti houkuttelevien hinnoittelumallien takia

· Narrowband IoT-verkot (NB-IOT) ovat Asiakkaiden saatavilla laajemmin vuoden 2018 alussa, jolloin ensimmäiset palvelut ja laitteet saadaan käyttöön.

· EU-roaming muutos on otettu hyvin Asiakkaissa vastaan, toimittajien tarjoamat vaihtoehdot päivittyvät varmasti vielä vuoden 2018 aikana.

· Muutamat toimittajat ovat lanseeranneet moderneja web-portaaleja mobiilipalveluiden hallintaa ja raportointia varten.

ASIAKASPALVELURATKAISUT

· Asiakaspalveluratkaisuissa SaaS-tyyppiset palvelukokonaisuudet ovat olleet kilpailukykyisimpiä ja osoittautuneet käytettävyydeltään hyvin toimintavarmoiksi.

o Digitaalinen asiakaspalveluratkaisu kaikilla mahdollisilla ”herkuilla” puhututtaa organisaatioissa.

o Ensimmäisiä Chatti-Botti toteutuksia on otettu käyttöön ja tekoälyn aito hyödyntäminen kiinnostaa Asiakkaita.

o Toimittajilta on tullut uusia moderneja käyttöliittymiä ja Asiakaspalveluratkaisuihin on liitettävissä myös kolmannen osapuolen toimittamia palvelukokonaisuuksia.

o Uudet kotimaiset sekä ulkomaiset SaaS toimittajat ovat voittaneet markkinaosuuksia perinteisiltä toimijoilta, perinteiset toimittajat ovat päivittäneet ja täydentäneet palveluitaan uusilla ominaisuuksilla.

TIETOLIIKENNEPALVELUT

· Kustannustehokasta kapasiteettia ja uusia nopeusvaihtoja on tullut tarjolle.

· SD WAN kiinnostaa aiheena paljon, kotimaan yhteyksien osalta SD WAN-palveluiden todelliset valintaperusteet ja vahvuudet ovat ainakin toistaiseksi olleet vähissä.

· Hybridi-WAN:n tuomat mahdollisuudet sekä operaattoririippumattomuus kiinnostavat Asiakkaita kuitenkin aiheina. SD WAN-palvelut täydentävät toimittajien nykyisiä palvelutarjoomia, mielenkiitoista nähdä kuinka ko. teknologiat kehittyvät vuoden 2018 aikana.

TIETOLIIKENNEPALVELUIDEN HALLINTA JA TIETOTURVAPALVELUT

· Tietoliikennepalveluihin liittyvien tietoturvapalveluiden toimivuus sekä merkitys Asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta on elintärkeää.

· Entistä älykkäämpiä ja nykyisiä palvelutarjoomia täydentäviä tietoturvapalvelupalveluita on saatavilla.

· NOC ja SOC palvelukokonaisuuksia kilpailutetaan ja hankitaan usein samassa yhteydessä.

· Toimittajan aito 24/7-tyyppinen operointikyvykkyys on entistä useammalle Asiakkaalle ehdoton vaatimus.

· Operaattorit ovat hankkineet omistukseensa mm. tietoturvapalveluita ja tietoliikennepalveluiden hallinta ja lisäpalveluita tarjoavia yrityksiä, markkinaa jaetaan myös toimittajien kesken uudelleen vuoden 2018 aikana.

MUUTA

· Muistakaa laskutuksen oikeellisuuden varmistaminen kilpailutuksien ja toimittajamuutosten jälkeen, tämä kannattaa tehdä aina.

· Onnistuneet toimittaja- ja palveluvaihdot vaativat usein toimittajan ylimmän johdon sitoutumisen, huolellisesti valitut resurssit sekä tasokkaan projektisuunnitelman. Projektikohtaisessa sitoutumisessa sekä resurssoinnissa on merkittäviä eroja myös saman toimittajan osalta.

Evoren konsulteilla on markkinoiden monipuolisin kokemus operaattori- ja niihin liittyvien IT-palveluiden kilpailuttamisesta ja olemme yleisesti saaneet erinomaista palautetta hankkeiden onnistuneesta läpiviennistä. Myös toimittajat arvostavat toimintatapaamme.

Kiitämme nykyisiä Asiakkaitamme yhteistyöstä ja toivomme yhteistyön jatkuvan myös tulevissa hankkeissanne vuoden 2018 aikana.

Myös uudet Asiakkaat ovat tervetulleita.

Mukavaa alkanutta vuotta !

Yhteistyöterveisin

Mika Salomaa