Evore mukana projekteissa

Evoren menestys markkinoilla perustuu alan laaja-alaiseen asiantuntemukseen ja entistä useammin Evoren osaavia resursseja halutaan käyttää myös projekteissa.

Yrityksillä ei ole enää mahdollisuutta pitää omaa henkilöstöä kaikkien IT-osa-alueiden osaajina ja sisäisten resurssien riittävyydestä käydään jatkuvaa taistelua.

Nykyisin yhä useammin esimerkiksi kilpailutuksen tai kehityshankkeen jälkeen asiakas valitsee Evoren kumppanikseen myös toteutusprojektiin. Tällä tavoin varmistetaan, että hankkeen aikaisemmissa vaiheissa tehdyt toimenpiteet saadaan onnistuneesti toteutettua. Asiakaskuntamme mukaisesti toteutuksia on tehty sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa.

Olemme toimineet monenlaisissa rooleissa projektiorganisaatioissa; projektipäällikkönä, projektiryhmissä käytännön työssä ja ohjausryhmissä neuvonantajina.

Esimerkkeinä projekteista voidaan mainita:

  • Useita Voice ja WAN ympäristön siirtoprojekteja, kotimaisia & Pohjoismaisia & Globaaleja toteutuksia
  • Useita Contact Center projekteja, monikanavaisia sekä erilaisia integrointeja sisältäneitä kotimaisia & Pohjoismaisia toteutuksia
  • Muutamia Datacenter ympäristöjen siirtoprojekteja